O NÁS

Za vznikom projektu SHOPSTATS.sk stála potreba vyriešiť problém, s ktorým sa na nás obracia prevádzkovatelia e-shopov. Práve tí sa stretávajú s veľmi obmedzenou možnosťou sledovania dát a prehľadných štatistík v ich systémoch. To ich stavia do pozície, kedy im rad strategicky dôležitých informácií o chode e-shopu uniká. Časť predajcov tento problém rieši formou najatie si analytika alebo vlastnou iniciatívou formou prepise dát do rôznych tabuliek alebo externého softvér, čo im zaberá čas a zvyšuje náklady. Iná časť predajcov, ktorá tvorí väčšinu, vôbec tento problém nerieši a úplne zbytočne tým prichádza o možnosti ďalšieho rastu svojho e-shopu.

Reálne požiadavky týchto predajcov nás viedli k tomu, že je potrebné vytvoriť nástroj, ktorý by sa v ich rukách mohol stať silnou zbraňou proti neefektívnemu plytvaniu času i peňazí. Trvalo to niekoľko mesiacov, ale cesta iniciovaná konkrétnymi požiadavkami prevádzkovateľov e-shopov, a smerovaná radom cenných rád a odporúčaní skúsených marketérov, dospela k svojmu cieľu. V tejto fáze nás napadlo uvoľniť tento systém aj širokej verejnosti. Apríl roku 2019 sa tak nesie v znamení prvého verejného spustenia projektu v jeho BETA verzii. Od prvých dní systém pomáha prevádzkovateľom e-shopov ťažiť z dát maximum a efektívne tieto informácie využívať pri marketingových aktivitách.

Tým to však nekončí. Práve naopak! Začína tu postupná evolúcia systému postavená práve na požiadavkách našich užívateľov a moderných trendoch. Sme presvedčení, že spoločne vytvoríme nástroj, ktorý sa stane nevyhnutným pre každého, kto chce zo svojich dát vyťažiť maximum informácií pre ďalší rozvoj. Cieľ evolúcia je jasný - nástroj, ktorý pomôže e-shopom v raste a sprístupní rozšírenú analytiku aj pre bežné e-shopy.

Vyskúšajte si bezplatne náš systém a spoznajte silu dát na vlastnej koži...

Jedinečná on-line služba, ktorá vyhodnocuje vaše dáta a pomáha k zvýšeniu obratu...

NAPOJENIE

Eshop-Rychle Shoptet ShopSun WooCommerce